UNIVERSITY LECTURER

Llucià Homs has always had a special concern for the transfer of knowledge in relation to gallery practices. Hence the creation of projects such as Talking Galleries and its entire set of publications, or the lectures he once gave in the Master’s Degree on Communication and Art Criticism at the University of Girona.

If you are a student of the subjects Llucià teaches on the Art Market in the Master’s Degree in Contemporary Art: Context, Mediation and Management at the IL3 – University of Barcelona, please enter the code he has provided.

Llucià Homs sempre ha tingut una especial preocupació per la transferència de coneixements en relació a les pràctiques del galerisme. D’aquí la creació de projectes com Talking Galleries i tota la seva línia de publicacions, o les classes que en el seu dia va impartir en el Màster en Comunicació i crítica d’art de la Universitat de Girona.

Si ets alumne dels mòduls que imparteix sobre Mercat de l’Art al Màster en Art Contemporani: Context, Mediació i Gestió de l’IL3 – Universitat de Barcelona, introdueix el codi que t’ha facilitat.

Llucià Homs siempre ha tenido una especial preocupación por la transferencia de conocimientos en relación a las prácticas del galerismo. De ahí la creación de proyectos como Talking Galleries y toda su línea de publicaciones, o las clases que en su día impartió en el Máster en Comunicación y crítica de arte de la Universitat de Girona.

Si eres alumno de los módulos que imparte sobre Mercado del Arte en el Máster en Arte Contemporáneo: Contexto, Mediación y Gestión del IL3 – Universidad de Barcelona, introduce el código que te ha facilitado.