ART ADVISOR | COLLECTOR

Llucià Homs is an art advisor and collector with a trajectory of more than 25 years in the art world. Based in London and Barcelona, he specialises in international contemporary art. During his career he has combined the gallerist profession in Barcelona [Galeria Llucià Homs], presenting more than one hundred exhibitions and participating in international fairs, with a secondary market space where he sells works of well-known artists and advises private and institutional collectors.

As a result of his passion for contemporary art and his commitment with the artists he has worked with, he has put together his own collection. It reflects his personal taste and those social debates he has looked into.

Llucià Homs és art advisor i col·leccionista amb més de 25 anys de trajectòria en el món de l’art. Establert a Londres i Barcelona, s’ha especialitzat en art contemporani internacional. Durant la seva carrera ha compaginat la tasca de galerista a Barcelona [Galeria Llucià Homs], on ha presentat més d’un centenar de projectes d’artistes emergents i ha participat en fires internacionals, amb un espai de mercat secundari on ven obra d’artistes reconeguts i aconsella col·leccionistes tant privats com institucionals.

Fruit d’aquesta passió per l’art contemporani i el compromís amb els artistes que ha treballat, ha articulant una col·lecció pròpia que reflecteix el seu gust personal i aquells debats socials sobre els que ha indagat.

Llucià Homs es art advisor y coleccionista con más de 25 años de trayectoria en el mundo del arte. Establecido en Londres y Barcelona, se ha especializado en arte contemporáneo internacional. Durante su carrera ha compaginado la labor de galerista en Barcelona [Galeria Llucià Homs], presentando más de un centenar de proyectos de artistas emergentes y participando en ferias internacionales, con un espacio de mercado secundario donde vende obra de artistas reconocidos y aconseja coleccionistas tanto privados como institucionales.

Fruto de esta pasión por el arte contemporáneo y el compromiso con los artistas con quienes ha trabajado, ha articulado una colección propia que refleja su gusto personal y aquellos debates sociales sobre los que ha indagado.