TALKING GALLERIES

During the twenty years that Llucià Homs worked as a gallerist, he missed a space for discussion and development of the profession in the complex world of the art market. This lead him to create the think tank Talking Galleries in 2011. It is an international platform devoted to the profession of gallerist aimed at reflecting on the current debates of gallerism. After years dedicated to public management, he returned to this project as Director in 2016. He expanded the Barcelona symposium to Paris in partnership with Centre Pompidou, London with the Delfina Foundation, Seoul with the Korean Ministry of Culture, New York with The Armory Show, Madrid with Arco, or to cities like Berlin, Santiago de Chile and São Paulo.

Durant els vint anys que Llucià Homs va fer de galerista va trobar a faltar un espai de discussió i formació de la professió en el complex món del mercat de l’art. Això el va portar a fundar l’any 2011 el think tank Talking Galleries, una plataforma internacional sobre les pràctiques del galerisme que té la vocació de reflexionar sobre els grans debats d’aquesta professió. Després dels anys dedicats a la gestió pública, el 2016 va reprendre la seva direcció ampliant el simposi de Barcelona a París amb el Centre Pompidou, a Londres amb la Delfina Foudation, a Seul amb el Ministeri de Cultura Coreà, a Nova York amb The Armory Show, a Madrid amb Arco, o ciutats tan diferents com Berlín, Santiago de Chile o São Paulo.

Durante los veinte años en que Llucià Homs hizo de galerista encontró a faltar un espacio de discusión y formación de la profesión en el complejo mundo del mercado del arte. Esto le llevó a fundar en 2011 el think tank Talking Galleries, una plataforma internacional sobre las prácticas del galerismo que tiene la vocación de reflexionar sobre los grandes debates de esta profesión. Después de los años dedicados a la gestión pública, en 2016 retomó su dirección ampliando el simposio de Barcelona en París con el Centre Pompidou, en Londres con la Delfina Foudation, en Seúl con el Ministerio de Cultura Coreano, en Nueva York con The Armory Show, en Madrid con Arco, o ciudades tan distintas como Berlín, Santiago de Chile o São Paulo.