CULTURAL CONSULTANT

Home/Cultural Consultant

Llucià Homs has always felt a passion for culture, especially for how it is generated, conceived and managed. He is a cultural consultant as a result of his personal way of understanding cultural management, which combines entrepreneurship and respect for the social objective of culture. He has managed a long list of projects as cultural impresario and as public manager, in his role as Director of the Promotion of Cultural Sectors of the Culture Institute of the Barcelona City Council. He has also provided advice on projects in and out of Spain.

Llucià Homs sempre ha sentit passió per la cultura, molt especialment per com aquesta es genera, es conceptua i es gestiona. Fruit d’una manera personal d’entendre la gestió cultural a cavall entre el respecte al seu objecte social i la mirada empresarial, exerceix de consultor cultural després d’haver gestionat una llarga llista de projectes com a empresari cultural i com a gestor públic quan era director a l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, i de gestionar i assessorar projectes dins i fora de l’Estat espanyol.

Llucià Homs siempre ha sentido pasión por la cultura, muy especialmente por como esta se genera, se conceptúa y se gestiona. Fruto de una manera personal de entender la gestión cultural a caballo entre el respeto a su objeto social y la mirada empresarial, ejerce de consultor cultural después de haber gestionado una larga lista de proyectos como empresario cultural y como gestor público -siendo Director de Promoción de los sectores culturales en el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona-, y después de haber asesorado proyectos dentro y fuera del estado español.