THE FUTURE OF THE ART MARKET

Since his beginnings as a gallerist in the late 1980s, Llucià Homs has been interested in the economics of art and the trends of this fascinating market. As a result of countless conversations with professionals of this industry, in 2018 he started the collaborative project The Future of the Art Market and the role of galleries, with the mission of analysing the way in which the galleries practices will evolve in the next years, with the involvement of more than a hundred professionals of the art market.

*  When the publication was ready for printing, the Covid-19 pandemic started, changing the whole scenario so much that the project was put on hold.

Des dels seus inicis com a galerista, a finals dels anys 80, Llucià Homs s’ha interessat per l’economia de l’art i les tendències d’aquest fascinant mercat. Fruit d’innombrables converses amb professionals d’aquesta indústria, el 2018 va iniciar el projecte col·laboratiu The Future of the Art Market and the role of galleries, amb la missió d’analitzar, de la mà d’un centenar de professionals del mercat de l’art, com evolucionaran en els propers anys les pràctiques de les galeries.

*  Quan la publicació estava a punt per anar a impremta, la pandèmia provocada per la Covid-19 va canviar de tal manera el panorama que va paralitzat tot el projecte.

Desde sus inicios como galerista, a finales de los años 80, Llucià Homs se ha interesado por la economía del arte y las tendencias de este fascinante mercado. Fruto de innumerables conversaciones con profesionales de la industria, en 2018 inició el proyecto colaborativo The Future of the Art Market and the role of galleries, con la misión de analizar, de la mano de un centenar de profesionales del mercado del arte, cómo evolucionarán en los próximos años las prácticas de las galerías.

*  Cuando la publicación estaba a punto para entrar en imprenta, la pandemia provocada por la Covid-19 cambió de tal forma el panorama que paralizó todo el proyecto.