AI WEIWEI INTERVIEW

A few weeks before the opening of the exhibition On the table – Ai Weiwei at La Virreina Image Centre, Llucià Homs talked with the artist at his studio in Beijing. The transcription was published in the catalogue of the exhibition.
PDF > Interview in English
·

Setmanes abans de la inauguració de l’exposició On the table – Ai Weiwei a La Virreina Centre de la Imatge, Llucià Homs va conversar amb l’artista al seu estudi de Pequín. La transcripció es va publicar en el catàleg de la mostra.
PDF > Entrevista en català
·

Semanas antes de la inauguración de la exposición On the table – Ai Weiwei en La Virreina Centro de la Imagen, Llucià Homs conversó con el artista en su estudio de Pequín. La transcripción se publicó en el catálogo de la muestra.
PDF > Entrevista en castellano

ai weiwei i llucia homs