LH Consultoria Cultural vol treballar colze amb colze al costat de les entitats que promouen programes i projectes culturals a fi efecte d’aportar tot el coneixement i l’experiència que ha acumulat al llarg de la seva trajectòria professional, tant en el sector privat com en el públic.

Comptant en cada cas amb els professionals multidisciplinaris més adequats, coneixedors dels codis, els relats, les dinàmiques i les especificitats del món cultural. Un equip elàstic i obert capaç d’entendre des de diversos angles, les problemàtiques, els reptes i les oportunitats que presenten els diferents sistemes culturals.

En totes les seves fases de diagnosi, conceptuació, gestió, seguiment i avaluació, la voluntat és detectar els factors estratègics claus pel desenvolupament i la millora de la competitivitat.

PLANS ESTRATÈGICS
Disseny y conceptuació de plans estratègics i plans de negoci cultural
Plans de posicionament de marca
Plans de desenvolupament per programes educatius i socials
Plans de cooperació internacional

PLANS DE GESTIÓ
Plans per la producció de projectes, esdeveniments i serveis culturals
Plans d’optimització de recursos i eines de gestió
Plans de digitalització (de l’estructura empresarial i dels productes o serveis)
Plans de comunicació cultural (disseny i planificació d’estratègica global de comunicació)
Plans de marketing cultural
Gestió de públics
Processos de difusió (on-line i off-line)
Plans d’internacionalització
Plans d’innovació cultural
Plans de fundraising i de patrocini

PLANS D’AVALUACIÓ
Desenvolupament de sistemes d’indicadors (quantitatius i qualitatius)
Sistemes de seguiment periòdic i d’anàlisi final de resultats