Articles on the Art Market2021-07-05T17:37:29+02:00

ART MARKET ANALYST

As an analyst of the art market, with the knowledge acquired after 20 years as a gallerist and from having founded the projects Talking Galleries and The Future of the Art Market and the Role of Galleries, every Sunday Llucià Homs writes an article in the newspaper La Vanguardia on current issues regarding the international art market. Over the years, his column has become a logbook that allows us to follow the big debates related to this market.     You will find them below in English.

Com a analista del mercat internacional de l’art, amb el bagatge de vint anys de galerista i havent fundat els projectes Talking Galleries i The Future of the Art Market and the Role of Galleries, Llucià Homs publica cada diumenge al diari La Vanguardia un article sobre l’actualitat de la indústria de l’art. Amb l’esdevenir dels anys, la seva columna s’ha convertit en un quadern de bitàcola que permet resseguir quins són els grans debats que planteja aquest mercat.     A sota el trobareu tots.

Como analista del mercado internacional del arte, con el bagaje de veinte años de galerista y habiendo fundado los proyectos Talking Galleries y The Future of the Art Market and the Role of Galleries, Llucià Homs publica cada domingo en el periódico La Vanguardia un artículo sobre la actualidad de la industria del arte. Con el devenir de los años, su columna se ha convertido en un cuaderno de bitácora que permite seguir el hilo de cuáles son los grandes debates que plantea este mercado.     Abajo los encontraréis todos.